Wet bonusplafond door Eerste Kamer


De Eerste Kamer is dinsdag aan het begin van de middag akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat een bonusplafond instelt voor financiële ondernemingen. Het voorstel werd als hamerstuk afgedaan.
Jeroen Dijsselbloem

De wet van minister Dijsselbloem van Financien schrijft onder meer voor dat een bonus voor werknemers bij in Nederland gevestigde financiële ondernemingen nog maximaal 20 procent van het vaste salaris mag bedragen.