Achmea IM Green Bond Strategie Kwartaalbericht Q4 2018


De Achmea IM Green Bond Strategie belegt wereldwijd in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties.

Hierna aangeduid als green bonds, voornamelijk genoteerd in euro's. Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden om projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat te (her)financieren.

Lees verder op onze website.