BlackRock: Alpha uit fixed income: wens of realiteit?


Kun je met fixed income de markt nog structureel verslaan? We zoeken het uit.

Wat betekenen aanhoudende lage rentes en het vernieuwde monetaire versoepelingsbeleid voor fixed income portefeuilles? Is het nog mogelijk om een hoger rendement dan de markt te realiseren, en zijn die eventueel hogere rendementen vooral te wijden aan de positieve effecten van de monetaire stimulus?

Het antwoord is eenduidig: gezien de aanhoudende lage rentes is het meer dan ooit essentieel dat beleggers hun obligatieportefeuille zo efficiënt mogelijk beheren. Dat betekent alleen betalen voor alpha waar dat potentieel voorhanden is en de rest van de portefeuille beleggen in indexstrategieën.

Met de nieuwe monetaire stimulus is er inderdaad toenemend gevaar voor ‘vermomde bèta’, waarbij rendementen grotendeels bepaald worden door externe factoren, dus buiten de vaardigheden van de fondsmanager om. Monetaire ruggensteun is bijvoorbeeld voordelig voor fixed income portefeuilles met belangrijke blootstelling aan minder solide bedrijfs- en overheidsobligaties. Dit beteken dat beleggers in dergelijke actieve portefeuilles hoge kosten betalen voor exposure aan stijlfactoren die ze ook via een goedkoper indexproduct kunnen verkrijgen.

We denken echter wel dat dat het nog mogelijk is om alpha te realiseren, gezien de omvang en diversiteit van de obligatiemarkten. Een mening die gedeeld wordt door verschillende toonaangevende beleggers. Zo zien we in ons recent gepubliceerd onderzoek Re-engineering for resilience dat 83% van verzekeraars wereldwijd geloven dat het nog mogelijk is om alpha te realiseren in fixed income portefeuilles. Alleen vergt het een beter begrip van wat het creëren van alpha inhoudt, om zodoende het kaf van het koren te scheiden.

In de praktijk

In het rapport Seeking alpha in European fixed income’ gaan we dieper in op wat dit betekent in de praktijk en hoe beleggers alpha kunnen herkennen. De belangrijkste inzichten:

  • Kansen op alpha blijven voorhanden in de Europese fixed income markt. Deze heeft een breed universum aan beleggingsmogelijkheden. We zien ook veel diversiteit in het profiel van de marktdeelnemers en de segmenten waarin ze beleggen. Die twee aspecten vertalen zich in een aanzienlijk aantal relatieve-waarde kansen, die beleggers op een meer gediversifieerde manier alpha laten nastreven.
  • Omgekeerd zien we een hoog risico bij het nemen van grote directionele posities. In een marktomgeving waarbij centrale banken grotendeels de richting bepalen, moeten beleggers ook extra aandacht besteden aan het vermijden van vermomde-betaposities die naast onnodige kosten ook grotere volatiliteit met zich mee kunnen brengen.
  • Discipline rond verhandelen – zowel timing en omvang van handelsposities – is belangrijk. Behavioural finance kan hier nuttige inzichten opleveren.
 

Lees het volledige rapport Seeking alpha in European fixed income’.

 

Heb je een vraag of wil je meer lezen? Bezoek blackrock.nl of mail ons.

Margriet Looije
Relatiemanager
margriet.looije@blackrock.com