BNP Paribas AM - Hoe beïnvloedt de Amerikaanse verkiezingsuitslag obligaties?


Huidige lage groei en hoge schulden nopen tot zorgvuldige analyse en selectie om rendement te vinden in vastrentende waarden.

Om de impact van korte-termijngebeurtenissen zoals de recente Amerikaanse verkiezingen in te schatten, moeten beleggers een stap terug doen. De vraag is nu hoe deze uitkomst van invloed is op het grotere geheel en, in het verlengde daarvan, op het potentieel van vastrentende activa om een inkomstenstroom te leveren zonder kapitaalverlies.

 

Het primaire uitgangspunt voor het aanhouden van obligaties met kredietrisico is om zonder verstoringen toegang te krijgen tot een betrouwbare inkomstenstroom. Het gaat er meer om de verliezers te vermijden dan de winnaars te selecteren. Er is dus reden om te kijken naar hoe de verkiezingsuitslag de inkomstenstroom (couponbetalingen en aflossingen) en de kans op kapitaalverlies zou kunnen beïnvloeden.

 

Welke fundamentele veranderingen kunnen er dus plaatsvinden nu de Democraat Joe Biden de volgende Amerikaanse president wordt, zeer waarschijnlijk met een verdeeld Congres?

 

VERDER KIJKEN DAN DE VERKIEZING NAAR BETEKENISVOLLE VERANDERINGEN

Het macro-economische beeld laat ons zien dat de VS nog steeds veel last hebben van de COVID-19 pandemie, wat de autoriteiten waarschijnlijk dwingt om strengere maatregelen te overwegen om de verspreiding in te dammen.

 

De vooruitzichten zijn dat nationale, of in ieder geval lokale, lockdowns opnieuw worden opgelegd in de VS. Dit zou de al vertragende groei verzwakken en een deflatoire werking hebben. De daaruit voortvloeiende stagflatie zou een einde maken aan elke hoop op een V-vormig herstel van de gevolgen van de pandemie. In plaats daarvan zou de grafiek van het herstel eruitzien als een W.

 

In het huidige kwartaal staat er een dip lager op til, waarmee de heropleving van het virus wordt gevolgd. De ziekte is tot nu toe de drijvende kracht geweest en zal dat ook in 2021 blijven, zelfs als de nieuwe president erin slaagt de bestrijding van de pandemie tot zijn eerste prioriteit te maken.

 

 

Lees onze analyse van de economische uitdagingen waar de nieuwe Amerikaanse president voor staat en de gevolgen voor obligatiebeleggers

 

Luister ook naar de podcast "It's the virus, stupid" met Dominick DeAlto, CIO fixed income, en Chief Market Strategist, Daniel Morris