BNP Paribas AM: Obligaties uit de eurozone – marktprognoses


Na de snelle reactie van de centrale banken op de teleurstellende vooruitzichten heeft de staatsobligatiemarkt zich losgekoppeld van andere markten

De overreactie van de markt voor staatsobligaties op de soepele houding van centrale banken, samen met fiscale stimuleringsmaatregelen in Europa en tekenen dat de wereldhandel stabiliseert, heeft ruimte gecreëerd voor beter nieuws over de Europese economie.

  • De Amerikaanse Federal Reserve verandert van toon
  • Houdt de zwakke inflatie in de eurozone aan?
  • De fundamentals verklaren de lage stand van de obligatierente niet

Monetair beleid: verscheurt de Fed het rulebook terwijl de ECB de schouders ophaalt?

Amerikaans monetair beleid en de lange Amerikaanse obligatierente

De Fed wees in het eerste kwartaal duidelijk op een wijziging in haar monetaire beleid. Leden van het Federal Open Market Committee gaan niet langer uit van renteverhogingen in 2019, wat een aantal markten al wekenlang signaleerden.

De Fed blijft bewegen richting een omschakeling van inflatie-targeting naar prijs-targeting via een inflatiedoelstelling voor de middellange termijn. Deze benadering zou het mogelijk moeten maken dat de inflatie de 2% overschrijdt zonder drastische actie (van de Fed), gezien de lange periode waarin de inflatie de afgelopen jaren onder het streefcijfer is gebleven.

In deze cyclus zijn nu minder renteverhogingen te verwachten, maar de lange obligatierente zou wel een hogere premie voor inflatie moeten reflecteren. De markt houdt rekening met minder beleidsverstrakking, maar vreest nog steeds dat de groei in de VS afneemt.

De 3-maands/10-jaars rentecurve is invers geworden na de uitspraken van Stephen Moore – genomineerd voor het bestuur van de Fed. Hij pleitte voor een onmiddellijke renteverlaging met 50 basispunten. Maar zelfs als deze Trump-vriendelijke kandidaat wordt benoemd, is zijn stem er slechts één. Fed-beslissingen worden niet met een meerderheid, maar op basis van een consensus genomen. Dus, terwijl de 2-jaarsrente laag zou moeten blijven, zouden de 10-jaarsrendementen op middellange termijn kunnen zakken naar 2,75% als we een lichte opleving van de Amerikaanse economische indicatoren zien.

Lees meer over de laatste vooruitzichten voor staats- en bedrijfsobligaties