BNP Paribas AM: Zes wegwijzers om de markt te beoordelen


Hoe kunnen beleggers het beste de vervolgstappen beoordelen in een wereld onder druk van de COVID-19 pandemie?

De COVID-19 pandemie heeft meer dan drie miljoen mensen geïnfecteerd en heeft wereldwijd geleid tot meer dan 200 000 doden (Worldometers, per 29 april 2020). Het heeft ook geleid tot grote economische onzekerheid en volatiliteit.

De uitbraak, die eind 2019 in China begon, is een grote schok geweest voor de financiële markten. Veel landen zijn gedwongen zware sociale maatregelen te nemen, met ingrijpende economische gevolgen. Het is moeilijk precies te bepalen hoe omvangrijk en hoe lang de economische gevolgen zullen zijn, met name in een scenario van langdurige sluitingen.

De vooruitzichten zijn misschien onzeker, maar dat betekent niet dat je niets moet doen. Beleggers hebben niet de luxe om te wachten op volledige duidelijkheid over de uiteindelijke impact van het virus. Veel zal afhangen van de vraag of en wanneer de markt de korte termijn sociale en economische gevolgen van COVID-19 volledig omarmt.

BNP Paribas Asset Management heeft zes wegwijzers geïdentificeerd voor het beoordelen van de richting van de wereldeconomie en de prijzen. Deze zullen de beslissingen van het bedrijf sturen bij het navigeren door de crisis.

 

Lees in een verhelderende infographic wegwijzers wat de implicaties van de pandemie zouden kunnen zijn voor beleggers - en bekijk een video die kan helpen de waarschijnlijke richting van de economie en de marktprijzen in te schatten.