BNP Paribas Asset Management: Een datastandaard


Een strengere benadering, essentieel om de impact van onze beleggingen te meten

Impact kunnen aantonen is voor onze sector inmiddels een cruciale vereiste. Onze cliënten, die willen dat hun beleggingen op een zinvolle manier wordt aangewend, hebben wat dat betreft bijzonder hoge verwachtingen. Het is echter ook een eis die we aan onszelf stellen, als verantwoordelijke vermogensbeheerder die geen genoegen neemt met de obligate environmental, social en governance-analyse (ESG) van alle beheerprocessen. We meten de impact van onze beleggingen en gebruiken dat resultaat als basis om onze beleggingen nog effectiever te kunnen beheren. Deze impact is inherent indirect en ontstaat door de beleggingen die wij namens onze cliënten en bedrijven, landen en/of projecten uitvoeren. Daarom zijn wij afhankelijk van de informatie die over deze entiteiten en hun potentiële – positieve én negatieve – effecten beschikbaar is.

EEN STRENGERE BENADERING

Op ESG-vraagstukken worden geavanceerde analyses toegepast, die de afgelopen jaren ook steeds professioneler zijn geworden. We stellen dan ook hogere eisen en leggen de lat hoger, zowel voor onze ESG-benadering als voor onze toegepaste analyses. Een dergelijke meer geavanceerde benadering vereist meer gegevens, meer informatie en een betere kwaliteit van beide. De kwaliteit verbetert nu al gestaag, omdat we inspelen op verwachtingen en eisen van beleggers, ngo's en een aantal regelgevers die ons verplichten om deze gegevens te publiceren. Toch zijn de beschikbaarheid en de kwaliteit van gegevens nog steeds ontoereikend. Een van de grootste problemen is een gebrek aan consistentie. Toepassingsgebied, definitie, datadiepte: vaak ontbreekt er informatie of is de informatie onvolledig of gewoon fout. Dit alles maakt analyse een onvolmaakte wetenschap en wordt de impactberekening soms oppervlakkig.

MARKTNORMEN

Het volgende voorbeeld is een goede illustratie van die tekortkomingen. Een van de verwachtingen bij uitgiften van green bonds, die uitsluitend zijn bedoeld voor de financiering van groene projecten, is dat er impactindicatoren worden gepubliceerd. De indicator die beleggers verkiezen, houdt verband met het uitstootvolume dat dankzij het project wordt vermeden. Er bestaat momenteel geen marktnorm voor de berekening van deze vermeden uitstoot, en dus staat het elke emittent vrij om deze zogenaamde 'niet-uitstoot' naar eigen goeddunken te berekenen. Aangezien de onderliggende veronderstellingen van deze berekening een enorme impact hebben op het resultaat, is het resultaat zelf bij de huidige stand van zaken nauwelijks relevant. Een elektriciteitscentrale en een supranationale instelling die voor hetzelfde project financiering verstrekken, kunnen volledig verschillende cijfers voor het vermeden uitstootvolume publiceren, gewoon omdat beide een andere grondslag voor de berekening of vergelijking hanteren.

Met de steun van zowel overheidsbeleid als vrijwillige toezeggingen uit onze eigen sector via coalities en collectieve of individuele toezeggingen, zou zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van ESG-gegevens snel kunnen verbeteren en zou er ook een standaard kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de manier waarop we de impact meten. En dat zou verantwoord beleggen geloofwaardiger kunnen maken.

"De beschikbaarheid en de kwaliteit van ESG-gegevens zouden snel kunnen verbeteren en het ontstaan kunnen geven aan een standaard."
Meer weten over ‘duurzame thema’s’? Ontdek de mogelijkheden hier