GAM: Polarisatie in de luxesector


Scilla Huang Sun van GAM neemt enkele interessante trends in de luxesector onder de loep en legt uit waarom dit een sector is waarin actief management een aanzienlijke toegevoegde waarde kan hebben.

Vraag naar luxegoederen blijft overminderd hoog. Veel bedrijven rapporteerden tijdens het eerste kwartaal omzetcijfers die de verwachtingen overtroffen. Ondanks een zware vergelijkingsbasis realiseerden grote iconische merken, met name Louis Vuitton en Gucci, een snellere omzetgroei waardoor de aandelenprijs van de respectieve moederbedrijven flink werd opgestuwd. Toch zorgde een negatief effect van valutaschommelingen tussen 4%-9%, afhankelijk van hoe sterk de invloed in de regio werd gevoeld, ervoor dat de gerapporteerde omzet geen volledige weerspiegeling was van de organische groei. Dit laatste cijfer blijft echter maatgevend, zowel in termen van het meten van de onderliggende prestaties als het evalueren van het potentieel voor de toekomst. Op dit moment lijkt het erop dat de fundamentals van de luxesector nog altijd zeer robuust zijn en dat er een sterke basis aanwezig blijft voor gestage groei. We verwachten dat de sector nog een jaar zal voortbrengen waarin de organische groei hoger ligt dan 5%, wat een behoorlijk prestatie in tijden van zwakke globale economische momentum.

De Chinese liefdesrelatie met luxe houdt aan

In het eerste kwartaal was Azië opnieuw de best presterende regio, aangedreven door een uiterst robuuste Chinese vraag. Daarnaast heeft de zwakke Amerikaanse dollar de belangstelling van Chinese toeristen voor Hongkong en Macao weer versterkt. Het herstel van het evenwicht in de Chinese economie vordert gestaag en de consumptie zal steeds meer gaan bijdragen tot de economische groei. Tot dusver heeft China haar economie veel beter weten te beheren dan menigeen enkele jaren geleden voorspelde. In China blijft de voorliefde voor westerse merken onverminderd hoog, met name onder millennials. Naar onze schatting zijn de Chinezen op dit moment goed voor een derde van de vraag in de wereldwijde luxesector.

Volgens Bain & Company1 steeg het aandeel van de millennials in de luxesector van 27% in 2016 naar 30% vorig jaar. Dit ging ten koste van de babyboomers die met pensioen gaan. De millennials, in de leeftijdsgroep van 18 tot 37 jaar, hebben een ander winkelgedrag dan hun ouders. Consumenten geven tegenwoordig de voorkeur aan opties die alle verkoopkanalen bieden, maar fysieke winkels vervullen nog altijd de hoofdrol voor luxeproducten. Onlineverkoop, hoewel nog altijd slechts goed voor minder dan 10% van de verkoop van luxegoederen, is het snelst groeiende verkoopkanaal. Onlineverkoop is in Azië en de VS verder ontwikkeld dan in Europa en is complex. Het online bieden van een naadloze en boeiende winkelbeleving vereist aandacht voor veel details. Dit leidt tot nieuwe uitdagingen, maar ook tot nieuwe mogelijkheden. Luxemerken weten nu veel meer over hun klanten en kunnen beter inspelen op hun toekomstige behoeften.

Polarisatie binnen de sector duurt voort

Een van de meest opvallende kenmerken van de vernieuwde opkomst van de luxesector is de sterke polarisatie binnen de sector. De koplopers blijven marktaandeel winnen en groei in de dubbele cijfers rapporteren, terwijl de achterblijvers slechts lichtjes of helemaal niet groeien. Volgens het onderzoek van Bain1 wist 65% van de merken een hogere omzet te behalen ten opzichte van de voorgaande drie kalenderjaren, maar slechts iets meer dan een derde daarvan wist over dezelfde periode de winstgevendheid te verbeteren. De ‘winnaars’ van de komende jaren zullen een nauwkeurig inzicht moeten verkrijgen in de wensen van klanten om hun aanbod voor dit nieuwe luxetijdperk te vernieuwen zonder hun merkidentiteit te verliezen. Deze uitdaging kan ertoe leiden dat de polarisatie voortduurt, waardoor een uiterst vruchtbare omgeving ontstaat voor stockpicking.
1. Wereldwijd onderzoek naar luxegoederen (december 2017)

Belangrijke juridische informatie
De informatie in dit document wordt louter verstrekt ter informatie en is geen beleggingsadvies. De opinies en inschattingen in dit document kunnen veranderen en geven het standpunt van GAM weer in de huidige economische omstandigheden. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie. In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicator voor de huidige of de toekomstige ontwikkeling.