Kempen: Infrastructuur in een duurzame wereld


De laatste 10 jaar treden duurzaamheidskwesties met een maatschappelijke impact sterker op de voorgrond.

Wij houden rekening met een stapsgewijze aanpak van deze kwesties in het komende decennium. Deze paper gaat nader in op het belang van infrastructuur in deze transitie en laat zien hoe ons beleggingsproces op toekomstige kansen inspeelt.

  • Twee internationale verdragen liggen aan de verscherpte focus op duurzaamheid ten grondslag: het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Eerst lichten we deze verdragen toe en schetsen we onze verwachtingen.
  • Daarna laten we zien hoe beleggingen in infrastructuur een essentiële bijdrage aan vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot en aan de SDG’s kunnen leveren (vooral in de segmenten nutsvoorzieningen en energie-infrastructuur).
  • Als laatste beschrijven we hoe ons Fonds ondernemingen selecteert die de uitstoot aanzienlijk kunnen beperken. We leggen uit hoe belangrijk onze focus op toekomstgerichte factoren daarbij is (ook Bijlage). Het actuele plaatje geeft bij veel ondernemingen geen goed beeld van de toekomstige risico’s en kansen. 

Lees verder op onze website