T. Rowe Price: Terugkeer volatiliteit wijst op koopkans, niet op bearmarkt


Koersfluctuaties hoeven geen reden voor alarm te zijn

Afgaande op de prestaties van de aandelenmarkten in de laatste vier tot zes weken lijken de markten de koers van de afgelopen 12 maanden volgen: een rally waar maar geen einde aan komt. Wanneer echter ook naar andere markten wordt gekeken, ontstaat een heel ander beeld. De Amerikaanse dollar is sterker geworden en de kernobligatiemarkten zijn sterk opgeveerd - beide typische kenmerken van bearmarkten.

Is het dan tijd voor aandelenbeleggers om een defensievere houding aan te nemen? Misschien nog niet. Over het algemeen bevinden markten zich nog in de eerste fasen van de expansie van de conjunctuurcyclus, wat een gunstige omgeving is voor aandelen. En hoewel de volatiliteit op de aandelenmarkten begint toe te nemen en waarschijnlijk tot het einde van het jaar hoog zal blijven, denkt Nikolaj Schmidt dat een eventuele correctie eerder als een koopkans moet worden beschouwd dan als een teken dat de rally op zijn einde loopt.

Om te begrijpen waarom een volatiele aandelenmarkt dit najaar waarschijnlijk geen teken zal zijn van een dreigende bearmarkt, moet gekeken worden naar de macro-economische ontwikkelingen die de markten in de afgelopen maanden hebben gestuwd. De recente rally in de kernobligatiemarkten heeft voor veel verwarring gezorgd, omdat deze tot stand is gekomen te midden van stijgende inflatie en robuuste activiteit - kenmerken die er normaal toe leiden dat de rente eerder stijgt dan daalt. Sommige van de krachten die de rally op de obligatiemarkten hebben aangewakkerd, zoals de positionering van beleggers en seizoenspatronen, zijn technisch van aard, maar er zijn ook meer fundamentele krachten in het spel.

Lees meer (Engels)