T. Rowe Price: Waar liggen beleggingskansen na verkoopgolf op Chinese aandelenmarkt


Wie zijn de potentiële winnaars en verliezers van het Chinese overheidsingrijpen in de onderwijssector

De situatie in China is nog volop in ontwikkeling wat de nieuwe regelgeving voor de onderwijssector betreft, die tot een verkoopgolf op de Chinese aandelenmarkt heeft geleid. De Chinese aandelenmarkt heeft in de afgelopen jaren al vaker te maken gehad met verhoogde spanningen als gevolg van overheidsingrijpen.

De Chinese autoriteiten hebben openlijk verklaard dat zij zich met nieuwe regelgeving zouden richten op de onderwijs-, gezondheids- en vastgoedsector om meer sociale gelijkheid te bereiken. De strategische koers van het beleid is echter duidelijk en ongewijzigd; T. Rowe Price denkt niet dat de eindresultaten deze keer heel veel anders zullen zijn. Maar hoewel de richting van de nieuwe regelgeving aan de verwachtingen voldeed, is het handhavingsmechanisme veel strenger dan verwacht. Ook zijn er zorgen over de complexiteit van het regelgevingsklimaat in China en dat zij minder beleggersvriendelijk is geworden. 

Lees meer (Engels)