Triodos IM: Duurzame energietransitie in opkomende landen vereist investeringen


Energieprojecten in opkomende landen zijn cruciaal voor de aanpak van het wereldwijde klimaatprobleem én voorzien in een basisbehoefte.

Voor beleggers is het een van de snelst groeiende markten, met gematigde beleggingsrisico’s, stelt senior investment manager Gerrit-Jan Brunink van Triodos Investment Management.

Brunink is bij Triodos IM sinds 2013 verantwoordelijk voor de financiering van energieprojecten in opkomende markten en heeft deze beleggingsmarkt hard zien groeien. Een groei waarvan het einde nog lang niet in zicht is. “De lokale energievoorziening in deze landen schiet nog vaak tekort, veel mensen hebben geen aansluiting op het netwerk en duurzame energie is inmiddels een goed, economisch alternatief voor de fossiele sector”, aldus Brunink.

Meer weten over renewable energy in emerging markets? Download de strategy paper!

Deze beleggingen worden momenteel gedaan vanuit Triodos Groenfonds, wat een mandaat heeft om zo’n 20 procent van het fondsvermogen – ongeveer 200 miljoen euro – te beleggen in duurzame energie in opkomende landen. Triodos IM ziet daarnaast potentieel voor een toekomstig, volledig aan dit segment gewijd beleggingsfonds. Brunink: “Dit thema spreekt veel beleggers aan. Het is een zeer impactgerichte strategie die inmiddels is uitgegroeid tot een serieuze business, met een enorm maatschappelijk belang.”

Verdienmodel staat als een huis

De projecten variëren van grote windmolenparken en projecten in zonne-energie (aangesloten op het net of ten behoeve van industrie) tot lokale oplossingen om een dorp of regio van stroom te voorzien (“minigrids”). Het maatschappelijke belang is groot. De projecten bieden beleggers tegelijkertijd een duurzaam verdienmodel.

Brunink: ‘’Een goed voorbeeld is Europese offshore windenergie. Een gemiddeld windpark leverde in 2010 tegen een energietarief van zo’n 150 euro per megawattuur, in 2020 was dat nog slechts 50 euro per MWh. Zonder subsidie. Dit maakt de sector concurrerend met traditionele vormen van energieopwekking. Afgezien van het feit dat je het vanuit het milieu bezien niet moet willen, is het daarmee commercieel ook niet meer interessant om een nieuwe kolencentrale te bouwen. Ook in emerging markets gaat het die kant snel op. Dat geldt zeker voor zonne-energie, dat in een aantal regio’s al de goedkoopste oplossing is. Deze trend is duidelijk en onomkeerbaar.”

Ook wind wordt steeds rendabeler. Brunink: “In Kenia hebben we bijgedragen aan de bouw van een grootschalig windmolenpark dat energie produceert tegen lage concurrerende kosten en waarmee het opgesteld vermogen in het land in één klap met 15 procent is toegenomen. We zijn het punt genaderd dat duurzame energie in opkomende landen de voor de hand liggende keuze is.”

 Strikte risicobeheersing

De perceptie is nog vaak dat het hier om risicovolle beleggingen gaat. Het beleggingsteam van Brunink werkt veel samen met een internationale groep van gelijkgestemde impactbeleggers, met grote ontwikkelingsbanken en grote multilaterale organisaties. “Wij hebben veel ervaring in duurzaamheid en een groot netwerk. De partners met wie we langjarig samenwerken bieden ons toegang tot lokale kennis en solide projecten. Op die manier hebben we voldoende keuze aan projecten en kunnen we eventuele risico’s goed beperken”, aldus Brunink. “Het gaat bovendien om bewezen technologie, die elders al werkt.”

Naast professionele partners kiest Triodos IM ook voor solide energieprojecten. Brunink: ‘’De projecten leveren een basisbehoefte waar per definitie een grote vraag naar is.” Aandelen- en obligatiemarkten kunnen in opkomende markten nog wel eens grillig zijn, maar het financieren van lokale energieprojecten biedt een stabiele belegging die minder gecorreleerd is aan die publieke effectenmarkten. Dat levert ook diversificatievoordelen op.

De portefeuille is goed gespreid, zowel geografisch als over water, zon en wind. Daarbij moeten de projecten ook voldoen aan de strenge ESG-eisen van Triodos IM. Brunink: “Zo waren we in het Verre Oosten bezig met de financiering van een nog te ontwikkelen windmolenproject maar bleek dat het leefgebied van een bedreigde vogelsoort te dichtbij lag. Hoewel het project financieel en technisch solide was, is toen samen met andere impactbeleggers besloten af te zien van financiering.”

Ten slotte is het volgens Brunink erg bevredigend om te zien dat duurzame energieprojecten lokaal een voorbeeldfunctie hebben. “Je laat lokale investeerders zien dat het kan. Een waterkracht en een windproject in onze portefeuille zijn onlangs vervroegd afgelost. Jammer, want het waren mooie beleggingen, maar lokale banken hebben voor herfinanciering gezorgd. Dat is een goed teken: deze markt is snel volwassen aan het worden.”

In onze nieuwe strategy paper over renewable energy in Emerging Markets leest u meer over de urgentie van de energietransitie in opkomende markten, de onderliggende trends en voordelen voor uw beleggingsportefeuille.