Triodos IM: Trust and transformation – Outlook 2022


Het draait om vertrouwen. Kunnen we grote transities, zoals de energietransitie, realiseren en de wereldeconomie een duurzaam fundament geven?

Luister naar ons webinar Outlook 2022. Reserveer hier uw plek.

Ondanks het relatief snelle herstel van de wereldeconomie na de coronapandemie en onze verwachtingen voor nog een jaar van boven-potentiële wereldwijde economische groei, pakken op korte termijn donkere wolken zich samen in de vorm van stijgende inflatie en aanbodbeperkingen. Vertrouwen dat beleidsmakers de uiteindelijke gevolgen van deze problemen correct inschatten - en de gelegenheid aangrijpen om langetermijnbedreigingen zoals klimaatverandering aan te pakken - is essentieel voor een sterke en veerkrachtige economie. Het is duidelijk dat een economisch systeem gebaseerd op oneindige groei niet houdbaar is. Een transformatie van ons economisch systeem en onze manier van denken is daarom nodig.

Luister op 30 november naar het webinar over onze investeringsvooruitzichten voor 2022. Triodos IM-economen Maritza Cabezas, Joeri de Wilde en Hans Stegeman bespreken recente economische en sociaal-politieke ontwikkelingen die bepalend zijn voor het investeringsklimaat en de gevolgen daarvan voor uw asset allocatie volgend jaar en op langere termijn.