AFM: 8% aandelenfondsen is indexhugger


Van de in Nederland gevestigde actief beheerde aandelenfondsen is 8 procent hoogstwaarschijnlijk een indexhugger. Het voortbestaan van deze fondsen loopt mogelijk gevaar.
AFM

Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek hiernaar.