'AFM plaatst ten onrechte kosten boven rendement'


De AFM legt zoveel nadruk op kostentransparantie in de sector, dat de toezichthouder het rendements-aspect van beleggen uit het oog verliest. Dat sluit niet aan op de praktijk en werkt een gezonde sector tegen, zo signaleren vermogensbeheerders.
AFM