Analyse: vermogensbeheer – eten of gegeten worden


Er is geen ontkennen meer aan: de wereld van onafhankelijke vermogensbeheerders is in de ban van een veldslag. Zowel de grote partijen in deze markt als de banken jagen op de kleinere spelers. Doel: meer schaalgrootte bereiken door meer beheerd vermogen te vergaren. Het sectorlandschap verandert razendsnel van aangezicht.