Beheerd vermogen ASR stijgt met 10%


Het vermogen dat ASR beheert voor derden is in het eerste halfjaar van 2018 met 1,3 miljard euro gestegen tot 15,6 miljard euro. Voornamelijk nieuwe contracten voor het ASR Hypotheekfonds hebben bijgedragen aan de groei.