Beheerd vermogen Triodos IM met 21% gegroeid


Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in het eerste halfjaar van 2018 met 21 procent gestegen naar 4,2 miljard euro. Het fondshuis dankt de groei aan het in huis halen van het discretionair vermogensbeheer voor Triodos Private Banking Nederland.