Beheerd vermogen Triodos IM stijgt met 5 procent


Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in 2017 met 5 procent gestegen tot 3,5 miljard euro. Bij de meerderheid van de Triodos beleggingsfondsen was sprake van een netto instroom.