Beheerd vermogen Triodos toegenomen


Het totaal beheerd vermogen van Triodos - bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking - is in 2015 met 16 procent gegroeid naar 12,3 miljard euro.
Triodos

Eind 2015 beheerde Triodos Investment Management 18 beleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers, met een totaal beheerd vermogen bedroeg 3,14 miljard euro. Eind 2014 was dit 2,6 miljard. Er was dus sprake van een stijging van 19 procent, dankzij koerswinst en instroom.