'Consolidatie vermogensbeheer in hogere versnelling'


De ingezette consolidatie in het Nederlandse zelfstandige vermogensbeheer staat aan de vooravond van een versnelling. De gevolgen van de coronacrisis en het feit dat steeds meer buitenlandse partijen geïnteresseerd zijn in een overname in Nederland, maakt dat het huidige aantal van 125 vermogensbeheerders, weleens richting de 75 zou kunnen gaan.
Paulo Varela Nunes, BlackRock Nederland