Deze vermogensbeheerders stopten tot nu toe in 2020


In de eerste helft van dit jaar hebben 8 vermogensbeheerders hun beheervergunning ingeleverd, 11 vermogensbeheerders deden dat voor beleggingsadvies. De een vanwege een fusie of overname, de ander - zoals Cobber Finance - is er helemaal mee gestopt. Intussen is er onder de streep slechts één nieuweling actief geworden in de eerste jaarhelft.
Stopzetting dienstverlening