Esma: Niet meer dan 15 procent is 'indexhugger'


De Europese toezichthouder Esma heeft onderzoek gedaan naar zogenoemde 'indexhuggers': beleggingsfondsen die de indruk maken actief te zijn, maar in de praktijk dicht bij de index blijven. Volgens Esma kan niet meer dan 15 procent van de onderzochte Ucits-fondsen als zodanig worden bestempeld.
Steven Maijoor, Esma

De European Securities and Markets Authority (Esma), die onder leiding staat van de Nederlander Steven Maijoor (foto) stelt dat eerste onderzoeksresultaten laten zien dat het om 'een relatief beperkt, maar niet weg te cijferen aantal fondsen gaat'. Voor particuliere beleggers is vaak niet duidelijk dat het niet om actieve fondsen gaat, maar om wat zij noemt 'closet index trackers'.

Mooie term: Indexhugger! Die houden we erin.
kora.bouman@ing.nl