Gegevens vermogende families op straat


Sommige vermogende families slapen slecht. Zijn hun kinderen veilig nu hun vermogen wordt opgenomen in een openbaar register? Gevreesd wordt voor een koppeling van online gegevens en hacken van het register.
Landgoed