Hoe algoritmes deze beheerder behoedden voor verlies


De algoritmes die Post Vermogensbeheer gebruikt voor haar klanten, hebben hem in maart behoed voor grote verliezen in de portefeuilles van klanten. De twee modellen die eens per maand aanpassingen genereren hebben een rendement van -5 procent gehaald sinds het jaarbegin. Het algoritme dat dat op dagbasis doet, staat op -12 procent.
Lambert Vervoort, Post Vermogensbeheer
Daniel Kahneman heeft nooit gezegd dat belegger in fast thinking modus geen (veel) geld kan verdienen.
hosseiniank@yah...