Industrie richt licht op ESG-ratings Morningstar


Morningstar bereidt de lancering voor van ratings waarmee beleggers fondsen op basis van ESG-criteria kunnen vergelijken. Buitenlandse asset managers zouden volgens mediaberichten vrezen voor uitstroom ten gevolge van deze 'ethische' criteria. Fondsnieuws peilde de reactie onder de Nederlandse fondshuizen.
Hester Borrie, Robeco

Morningstar zal meer dan 100.000 beleggingsfondsen van ESG-criteria voorzien en deze aan het einde van het eerste kwartaal publiceren. De ratings zijn gebaseerd op door Sustainalytics verzamelde gegevens van 4500 beursgenoteerde bedrijven.

Hieronder de reacties van Robeco, BNP Paribas Investment Partners, Delta Lloyd Asset Management en Kempen Capital Management en NN Investment Partners.

De belangrijkste rol die Morningstar kan spelen is duidelijkheid en helderheid in ESG te brengen in plaats van de zoveelste 30 variaties in te voeren. Zoals de stijl en cap box veel inzicht bij aandelenfondsen gebracht heeft, zo zou dit ook voor ESG moeten gelden. Dan kunnen beleggers ook vanuit die indelingen gaan denken in plaats van "in wil niet in kindeerarbeid" maar microfinance met rendementen van 20% is prima.
hvaneldik@gmail.com