'NN IP pakt verantwoord beleggen integraal aan'


Edwin Rietkerk, global marketing manager en hoofd distributie Benelux van NN IP blikt terug, benoemt de doelen voor 2020. Ook gaat hij in op het naar elkaar toegroeien van wholesale en institutioneel. De vragen werden gesteld in het kader van een serie interviews met verantwoordelijke sales- en marketingmensen in Nederland.
Edwin Rietkerk, NN IP