Robeco: Rendement komende jaren onder druk


In een vijfjaars outlook getiteld 'Expected returns 2014 - 2018' stelt Robeco dat de rendementen op obligaties en aandelen de komende jaren achter zullen blijven bij de eigen lange termijn raming.

Het rendement op hoogwaardige staatsobligaties schat Robeco aanstaande vijf jaar op 0,5 procent per jaar.