Aegon AM: alternative risicopremies oogsten


Een actief beheerde multi-asset strategie die alternatieve risicopremies oogst van meerdere asset classes.

Een actief beheerde multi-asset strategie die grotendeels ongecorreleerd is met brede marktbewegingen en het neerwaartse risico kan beperken. Robert-Jan van der Mark, investment manager multi-asset fund investing bij Aegon Asset Management, legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

Al ruim tien jaar maakt Aegon gebruik van individuele alternatieve risicopremiestrategieën zoals carry en momentum om rendementen te genereren, die grotendeels ongecorreleerd zijn met de markt en om neerwaartse risico’s beperken. Met het eind vorig jaar gelanceerde Aegon Alternative Risk Premia Fund zijn meerdere van deze strategieën in één UCITS-fonds met dagelijkse liquiditeit samengebracht. Het fonds wordt actief beheerd op een volatiliteitsniveau van drie tot zes procent per jaar - vergelijkbaar met staatsobligaties - waar het streven is van een jaarlijks rendement van driehonderd basispunten boven Euribor.

Het Aegon Alternative Risk Premia Fund kan beleggers grote diversificatievoordelen bieden ten opzichte van beleggingen in traditionele activaklassen, zegt Van der Mark. ‘Rentes zijn laag en veel beleggingen kennen hoge waarderingen, waardoor rendementsverwachtingen laag zijn voor de komende jaren. Door ruimhartig monetair beleid en de sterke opkomst van passief beleggen is daarnaast de correlatie tussen asset classes toegenomen. Er is dus veel behoefte aan diversificatie van de portefeuille.’

Alternatieve risicopremiestrategieën
‘De vraag in de markt naar alternatieve risicopremiestrategieën heeft ons ertoe aangezet om deze stap te zetten’, vervolgt Van der Mark. ‘Alternatieve risicopremiestrategieën hebben een lange staat van dienst in het enerzijds aanboren van rendementsbronnen en anderzijds om neerwaartse risico's voor het belegde kapitaal te beperken. Onze portefeuillebeheerders gebruiken ze al ruim een decennium. Wij maken daarbij gebruik van de capaciteiten van 14 personen uit een 32-koppig wereldwijd multi-asset en solutions team, dat 48 miljard euro beheert in een scala van verschillende risico-rendement strategieën.’

Vanwege de exposure naar andere risico’s dan traditionele marktrisico’s zijn strategieën met alternatieve risicopremies laag gecorreleerd met traditionele beleggingen, zoals aandelen en obligaties. Daardoor is de strategie veel minder gevoelig voor brede marktcorrecties. ‘Elke individuele strategie is zo opgesteld dat het drawdownrisico beperkt is. Wij gebruiken een risicopariteit-benadering, zodat alle strategieën evenwichtig bijdragen aan het totale risico van de portefeuille en mooi stabiel rendementsprofiel ontstaat. Zo kan nooit een strategie het rendement domineren’, aldus Van der Mark.

 

Solide wetenschappelijke basis
Uit een grote hoeveelheid alternatieve risicopremiebenaderingen zijn vier relatief eenvoudige, beproefde, transparante strategieën gekozen: carry, waarde, momentum en volatiliteit. Deze hebben een solide wetenschappelijke basis, en het is over een lange periode aangetoond dat zij werken. ‘Ze zijn er met een reden’, aldus Van der Mark die de carry trade-strategie aanhaalt als voorbeeld. Deze valutastrategie heeft als doel rendement te maken door gebruik te maken van verschillen in rentetarieven op verschillende valuta’s. ‘Met het verstrijken van de tijd zorgt dat verschil voor rendement. Een alternatieve risicopremiestrategie kun je een beetje zien als een verzekeringspremie; je haalt langzaam rendement binnen.’

Met carry, waarde, momentum en volatiliteit is daarnaast heel bewust gekozen voor liquide strategieën, zodat het Aegon Alternative Risk Premia Fund een liquide alternatief kan zijn voor beleggers, die graag alternatives willen toevoegen aan hun portefeuille maar weg wil blijven van illiquide beleggingen zoals hedgefondsen of private equity.

Kosteneffectieve uitvoering
Een eenvoudige, transparante, consistente en kosteneffectieve uitvoering van elke strategie is daarnaast belangrijk, zegt Van der Mark. Vooraf opgestelde beleggingsregels bepalen in welk instrument op welk moment zal worden belegd. De risicopariteitaanpak, de benadering die een risicobudget toekent aan factoren en beleggingscategorieën, zorgt daarnaast voor een beleggingsportefeuille zonder hoge transactiekosten (meer inzicht hierin kan verkregen worden via Aegon Asset Management). Als er gehandeld moet worden, kan dat bovendien tegen scherpe kosten vanwege de samenwerking met een grote Amerikaanse bank.

De Long-Term Outlook van Aegon AM is zojuist verschenen. Klik hier.