Aegon AM: Long-term Outlook


Macro-economische scenario’s en verwachte rendementen 2022-2025.

De wereldeconomie blijft zich krachtig herstellen van de ergste gevolgen van de lockdowns als gevolg van de coronapandemie. De centrale banken bekijken op dit moment de mogelijkheden om de het niveau van de steunprogramma's terug te schroeven. Tegelijkertijd maken overheden een start met het afschalen van de steunmaatregelen voor de werkgelegenheid.

Maar we zijn er nog lang niet. De verspreiding van de deltavariant herinnert ons eraan dat het coronavirus ondanks de succesvolle uitrol van vaccins een risico blijft voor de economie en voor de samenleving als geheel. De gezondheid van afzonderlijke economieën laat ook zien dat het herstelproces geenszins in een gelijk tempo plaatsvindt.

In dit nog altijd volatiele klimaat is het goed om de basismantra te herhalen die voor elke belegger geldt: beleg voor de lange termijn zodat je geen last hebt van periodes van instabiliteit en benut de kansen die zich onvermijdelijk voordoen. Deze fundamentele waarheid geldt ook voor ons bedrijf, nu meer dan ooit. Daarom hoop ik dat onze Long Term Outlook een nuttige leidraad is om inzicht te krijgen in de huidige beleggingsmarkten.

Lees meer.