Pictet AM: Het beleggingslandschap in 2022


Beleggingsrendementen voor 2022 lijken goed, wel aantal beperkende factoren.

Barometer: Het beleggingslandschap in 2022

Hoewel obligaties het moeilijk zullen hebben bij een stijging van de rente, zouden aandelen een behoorlijk eencijferig rendement moeten genereren, omdat sterke bedrijfswinsten een daling van de winstveelvouden van aandelen compenseren.

Overzicht: Minder van hetzelfde

Hoewel er wordt gevreesd dat de markten zich op een keerpunt bevinden, zullen volgend jaar de trends van 2021 wellicht worden voortgezet, zij het met 'minder van hetzelfde'. Het economische herstel en het marktherstel als gevolg van de opheffing van de lockdownmaatregelen gaan onverminderd door, en wel in de laatste fasen. 

Recordwaarderingen voor veel activaklassen, een strakker monetair en expansief fiscaal beleid, en een oplopende inflatie zullen de aandelenwinsten in 2022 beperken tot één cijfer, na een bijna verdubbeling van de dieptepunten tijdens de pandemie. Obligaties zullen volgend jaar wellicht in een seculiere bearmarkt terechtkomen. Een Amerikaanse renteverhoging volgende zomer zal de wereldwijde obligatierendementen hoger duwen, hoewel het tempo van de verschuiving zal worden afgeremd doordat de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken bezorgd blijven over het handhaven van de groei en de werkgelegenheid in plaats van zich strikt aan hun inflatieverplichtingen te houden.

Kortom, ons kader voor asset-allocatie, dat rekening houdt met economische groeiprognoses, liquiditeit, waarderingen van activaklassen en technische metingen, wijst op positieve maar eencijferige rendementen voor wereldwijde aandelen in 2022. Obligaties zullen het echter moeilijk hebben,  aangezien Amerikaanse staatsobligaties (die in het algemeen de trend voor de vastrentende markt bepalen) naar verwachting verliezen zullen boeken op het jaar, hoewel de tienjaarsrente moeite zal hebben om boven de 2 procent te stijgen. En aangezien de reële rendementen op inflatiebeschermde obligaties historisch laag zijn, zal dit deel van de markt ook geen resultaat opleveren voor beleggers. Ten slotte zal de dollar goed ondersteund blijven hoewel die ver boven de reële waarde wordt verhandeld, grotendeels dankzij de relatieve sterkte van de Amerikaanse economie. 

Lees hier meer.