Pictet AM: wanneer familiewaarden waarde creëren voor aandeelhouders


Familiebedrijven kunnen een aantrekkelijk belegging zijn, maar het benutten van deze mogelijkheden vereist een grondige analyse en een actieve aanpak.

Wanneer familiewaarden waarde creëren voor aandeelhouders. 

Familiebedrijven kunnen een aantrekkelijk beleggingsperspectief bieden voor beleggers, maar om die kansen te benutten is een actieve aanpak nodig.

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de wereldwijde economie. Ze zijn goed voor 50 tot 70 procent van het bruto binnenlands product van landen en stellen de meeste van hun werknemers tewerk. Maar er is een wijdverbreid misverstand dat deze bedrijven slechts kleine, lokale bedrijven zijn en dus grotendeels ontoegankelijk zijn voor beleggers. Niets is minder waar.

Lees hier meer.