Schroders: De drie snelst groeiende trends in de gezondheidszorg


Dankzij nieuwe inzichten over verschillende ziekten en de ontwikkeling van een groot aantal nieuwe geneesmiddelen...

Dankzij nieuwe inzichten over verschillende ziekten en de ontwikkeling van een groot aantal nieuwe geneesmiddelen is het een interessante tijd om te beleggen in gezondheidszorg.  Een overzicht van de drie snelst groeiende trends.

Vanwege de toegenomen druk op de budgetten en de grotere zorgvraag zoeken zorgaanbieders wereldwijd naar mogelijkheden om de zorg aan patiënten efficiënter en effectiever te maken.

Vaak legt een kleine minderheid van de patiënten (met chronische of langdurige aandoeningen) beslag op een groot deel van de totale uitgaven. Door deze mensen doelmatiger te behandelen en gebruik te maken van nieuwe technologieën kunnen veel kosten worden bespaard.

Drie snel groeiende trends in de gezondheidszorg kunnen kansen voor beleggers opleveren.

 

 

1. De glucosemonitor

De draagbare glucosemonitor is een van de snelst groeiende nieuwe segmenten in de gezondheidszorg. Het is een uitstekend voorbeeld van de manier waarop technologie de zorg voor diabetespatiënten kan verbeteren, wat essentieel is om complicaties te voorkomen.

Met een draagbare glucosemonitor hoeven mensen met diabetes type 2 minder vaak de vingerpriktest te doen om hun bloedsuiker te meten. Dat maakt het voor hen veel gemakkelijker hun gezondheid te bewaken. Het apparaat werkt met een kleine sensor die onder de huid van de arm wordt geplaatst en verbonden is met een zendertje dat op de huid wordt geplakt.

De sensor meet het bloedsuikergehalte van vocht vlak onder de huid en stuurt de gegevens door naar het scherm van bijvoorbeeld van een draagbaar apparaat (zoals een smartphone) of, in het geval van diabetes type 1, een insulinepompje (bekend als een geïntegreerd systeem).

Veel mensen werden zich voor het eerst van het bestaan van zo'n apparaatje bewust toen voormalig premier Theresa May tijdens een diner met de Amerikaanse president Donald Trump in juli 2018 een mouwloze jurk droeg waardoor het zendertje op haar linker bovenarm zichtbaar werd.

2. Geneesmiddelen

Dankzij enkele grote doorbraken in de geneesmiddelenontwikkeling in de afgelopen jaren is de behandeling van kanker ingrijpend veranderd en is de overlevingskans aanzienlijk gestegen.

De eerste groep geneesmiddelen die een groot effect op de overlevingskans van kankerpatiënten hebben, zijn medicijnen voor immuuntherapie, die het immuunsysteem van de patiënt versterken. Deze hebben de overlevingskans bij uitgezaaid melanoom bijvoorbeeld verhoogd naar 20% tot 30%, terwijl die voorheen nog geen 5% was, volgens de resultaten van medisch onderzoeken door Merck. Ook de overlevingskansen in een vroeg stadium van longkanker zijn verbeterd: ongeveer 60% van de patiënten die immuuntherapie kregen, is na 18 maanden nog in leven, tegen 40% van de patiënten die een chemokuur kregen, zo blijkt uit de onderzoeken van Merck.

Vanwege deze enorme sprong vooruit heeft de therapie wereldwijd snel ingang gevonden. Zodoende hebben veel van de grote wereldwijde farmabedrijven, zoals Roche, AstraZeneca en Bristol Myers zwaar geïnvesteerd in dit type geneesmiddelen, die geleidelijk de nieuwe ruggengraat van kankerbehandelingen worden.

3. Gentherapie

Elk jaar wordt er een klein aantal kinderen geboren met genmutaties die helaas hetzij tot de dood hetzij tot ontwikkelingsproblemen leiden.  Pre- en neonatale screening en DNA sequencing hebben het mogelijk gemaakt deze mutaties in een vroeg stadium op te sporen. 

Onlangs is goedkeuring verleend voor de eerste gentherapieproducten die vooruitzicht bieden op een geneesmiddel voor eenmalige toediening om specifieke mutaties te corrigeren of compenseren. 

In mei werd het middel Zolgensma goedgekeurd voor de behandeling van SMA (spinale musculaire atrofie), een aandoening waarbij de motorische zenuwcellen worden aangetast en de spieren steeds zwakker worden. De helft van de baby's met deze diagnose overlijdt binnen 12 maanden.

Er wordt al dertig jaar gesproken over de belofte van gentherapie, maar nu pas is de technologie beschikbaar om dit werkelijkheid te maken. Het is een van de aansprekendste voorbeelden van de nieuwe kansen in de gezondheidszorg.

 

 

 

Belangrijke informatie

 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

  

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.