Schroders: Hoe gaat het nu verder met de klimaat- en sociale ambities van Biden?


De krappe overwinning van de Democraten zal de meest ambitieuze plannen zal belemmeren.

De krappe overwinning van de Democraten zal de meest ambitieuze plannen zal belemmeren. Maar Catherine Macaulay, Sustainable Investment Analyst bij Schroders, verwacht van de Amerikaanse president een sterke drive met betrekking tot klimaat en sociale vraagstukken. Bidens klimaatpakket van twee biljoen dollar is waarschijnlijk te hoog gegrepen, maar de focus komt te liggen bij alternatieve energie, duurzaam transport en vastgoed, en schone technologie. 

Ondanks Democratisch Congres toch beperkte bewegingsvrijheid

Dankzij de verkiezingswinst in Georgia hebben de Democraten een krappe meerderheid in de Senaat. Voor het eerst in een decennium kan een Democratische president met een Democratisch Congres samenwerken. Maar de krappe meerderheid in de Senaat betekent wel dat de president water bij de wijn moet doen om een meerderheid achter zijn ambitieuze plannen te krijgen.

Van Bidens klimaatplan van twee biljoen dollar zal hooguit de helft overblijven, denken de specialisten van Schroders. Groene oplossingen zullen zeker gezocht worden in energie, transport, vastgoed en schone technologie. Klimaat zal hoog op de agenda van de federale agentschappen komen te staan.

Op sociaal gebied is de verdubbeling van het minimumloon te hoog gegrepen. In de gezondheidszorg zal een rem op medicijnprijsstijgingen blijven, maar een publieke ziektekostenverzekering lijkt minder waarschijnlijk. Schroders houdt verder rekening met meer regulering voor de big tech bedrijven.

Terug naar Parijs

De hernieuwde toetreding van de Verenigde Staten tot het klimaatakkoord van Parijs is vooral een symbolische stap. Het maakt duidelijk dat er een mondiale consensus is voor een duurzaam klimaat. Samen met de ambities van China, de Europese Unie en Japan (om er maar een paar te noemen) om de netto CO2-uitstoot op nul te zetten, is de richting van de wereldeconomie op de lange termijn duidelijk.

Biden kan via ‘executive orders’ veel beleid van Trump terugdraaien. Hij kan striktere maatregelen afkondigen voor de auto-, elektriciteit- en energiesector. Zo kan hij beperkingen opleggen aan de uitstoot. Verder kan hij staten nog meer onafhankelijkheid verlenen om ambitieuze klimaatdoelen na te streven.

Biden zet klimaat hoog op de agenda bij federale agentschappen

Als president kan Biden voor zijn prioriteiten ook zijn invloed uitoefenen bij federale agentschappen zoals het Environmental Protection Agency (EPA) en de Securities Exchange Commission (SEC). Tot dusver wijzen zijn benoemingen op een gecoördineerd overheidsbreed antwoord op de klimaatverandering; kandidaten met aanzienlijke klimaatexpertise en -ambitie komen aan boord in bijna elk federaal agentschap.

Dit geldt ook voor Janet Yellen en haar benoeming tot minister van Financiën. Samen met de recente stap van de Federal Reserve om toe te treden tot het Network for Greening the Financial System, zou Yellen een slagvaardig mandaat hebben om klimaatrisico's op te nemen in de kernverantwoordelijkheden voor het toezicht op alle financiële regelgevers.

Staten blijven leiding geven aan klimaatactie

Beleidsmaatregelen op staatsniveau zijn een belangrijke motor geweest voor klimaatactie in de VS bij gebrek aan federale ambitie. Als reactie op de terugtrekking van Trump uit het Parijs-akkoord hebben 24 staten (plus Puerto Rico) zich verenigd in het Amerikaanse Klimaatverbond en ambitieuze doelstellingen voor emissiereductie en schone elektriciteit vastgesteld.

Andere initiatieven zijn onder meer het Regional Greenhouse Gas Initiative en het Transportation and Climate Initiative. Schroders verwacht dat dit leiderschap op staatsniveau onder Biden zal worden voortgezet en versterkt. Hij heeft de  bevoegdheid om de staten nog meer onafhankelijkheid te geven - bijvoorbeeld door staten ontheffingen te verlenen voor de invoering van programma's voor emissievrije voertuigen, zoals in Californië.

Lees ook What next for Biden’s climate and social agenda?, door Catherine Macaulay, Sustainable Investment Analyst bij Schroders.