De zoektocht naar het intrinsieke klantbelang


Het aanhoudende gesteggel over het provisieverbod tussen banken en asset managers enerzijds en de toezichthouder anderzijds is verstomd. De wetgever heeft bepaald dat met ingang van 2014 het provisiemodel verboden is, zodat marktpartijen zich nu concentreren op de implementatie van het verbod.

Maar, stelt Jan de Zeeuw, verbonden aan het consultancybureau Maslinski & Co: 'De afschaffing van het provisiemodel is niet minder dan een structuurwijziging van de industrie.'

Hij is één van de elf kopstukken uit de beleggingsindustrie, die Fondsnieuws ten behoeve van een jubileumboekje heeft geïnterviewd over de toekomst van het vermogensbeheer.