Tien jaar Fondsnieuws: van eind- naar beginklant (1)


Fondsnieuws bestaat tien jaar. Bij het eerste lustrum, in 2013, werd de gelegenheid aangegrepen om twaalf kopstukken uit de sector te interviewen over de 'toekomst van het vermogensbeheer'. Aanleiding daarvoor was het provisieverbod dat in 2014 zou worden ingevoerd.
Pim Mol, voormalig hoofd Rabo Private Banking