Pictet AM: Europees vastgoed blijft aantrekkelijk voor beleggers


Wij verwachten dat Europees vastgoed de komende tijd nog aantrekkelijk blijft, voornamelijk voor beleggers met langetermijndoelstellingen.

Europees vastgoed blijft de komende tijd aantrekkelijk voor beleggers met langetermijndoelstelling, zoals pensioenfondsen.

Door de vergrijzing neemt de vraag naar woningen voor ouderen sterkt toe. In de EU is 1 op de 5 personen ouder dan 65 jaar. Tien jaar geleden was dit nog 1 op 6. Geschat wordt dat dit in het jaar 2100 bijna 1 op 3 personen ouder dan 65 jaar is .

Voor het eerst in de database van de EU is de vraag naar éénpersoonswoningen de vraag naar tweepersoonswoningen voorbijgegaan. Dat komt onder andere door de sterke prijsstijging maar ook doordat het voor een groter wordende groep niet langer gewenst of realistisch is om een ruime woning te bezitten.

Daarnaast zal dit jaar de huur van kantoren in verschillende grote Zuid-Europese steden stijgen.

Lees hier meer.